ביום 26.6.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז פסק הדין בעניין סגל וסומת, במסגרתו נדונה סוגיית ההכרה בהפסד כתוצאה מירידת ערך מקרקעין. באותו מקרה, החזיקה המערערת, חברה בשם סומת, במניות חברת בת שלה זכויות במגרש בנתניה. שווי המגרש היה נמוך בהרבה מהחובות הרובצים עליו (בייחוד לבנקים), והאמור התבטא גם במסגרת עסקת קומבינציה עליה חתמה החברה הבת בשנת 2005. בסמוך לכך, מכרה החברה האם את מניות חברת הבת לחברה קשורה אחרת בקבוצה בתמורה לסכום נמוך, ודרשה הפסד הון לצרכי מס. הפסד זה קוזז ע"י בעל המניות בחברה (שהיתה שקופה לצרכי מס) כנגד רווחי הון אחרים שהיו לו.

טענת פקיד השומה כי המדובר בעסקה מלאכותית נדחתה על ידי בית המשפט, בפסק דין של השופט סטולר. נקבע כי המסקנה לפיה אין סיכוי להחזר ההשקעה לחברה היתה נכונה לאותו מועד, ולפיכך החברה היתה רשאית להכיר בהפסד ההון ולהעבירו לבעל המניות. בית המשפט קבע שיש להרחיב את הזכות לקיזוז הפסדים, שאחרת יצא הנישום חייב במס על רווחים שכלל לא נבעו לו בסופו של יום.

 

 

 

הכותב הינו ממשרד אלתר עורכי דין

האמור במאמר הינו על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.