תחומי עיסוק

המשרד מספק ייעוץ מס ללקוחות בארץ ובעולם, ומתמחה בתכנון, ייעוץ (לרבות חוות דעת משפטיות), ליווי וייצוג משפטי בפני רשויות המס בישראל ובפני בתי המשפט.  הניסיון רב השנים שנצבר במשרד כמו גם המומחיות הייחודית של הצוות המוביל, מיצבו את המשרד במהלך השנים כמשרד המוביל בישראל מבחינת תוצאות המס ללקוחותיו. הייעוץ הרב תחומי מאפשר למשרד להעניק ללקוחותיו פתרונות מס כוללים בארץ ובחו"ל היוצרים אופטימיזציה של היבטי המס השונים העשויים לחול על המקרה (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ).

במסגרת פעילותו, מטפל המשרד, בין היתר, בתחומי המס הבאים:

 • מס הכנסה – מיסוי יחידים וחברות לרבות תכנון מס
 • מיסוי בינלאומי של חברות ויחידים
 • פתרונות בינלאומיים כוללים לקבוצות רב לאומיות, לרבות לעניין מוסד קבע, מחירי העברה (APA) , ניוד והשאלת עובדים (expatriate) ועוד.
 • תכנוני מס בינלאומיים במשטרי On-shore & Off-shore  וניצול מושכל של אמנות מס
 • מיסוי עקיף – לרבות מע"מ, מיסוי מלכ"רים ומוסדות כספיים (מס שכר ורווח)
 • ייצוג בפני רשויות המס בקשר להסכמי מס בתחומים שונים
 • מיסוי מקרקעין – לרבות תכנון מס, בישראל ובחו"ל של יחידים וחברות, מיסוי קרנות נדל"ן וייצוג בפני ועדות ערר
 • אישורי מס מקדמיים (pre-ruling) בישראל ומחוץ לישראל
 • חוות דעת משפטיות, לרבות חוות דעת מומחה
 • מיסוי שינויי מבנה – מיזוגים רכישות ופיצולים
 • סוגיות מס הנוגעות לתושבות יחידים, ובכלל זה ייעוץ וייצוג בעקבות עליה לישראל ו/או הגירה מישראל
 • מיסוי היי – טק, ובכלל זה מיסוי מעסיקים, הסדרי מס, תוכניות תגמול עובדים וטיפול באופציות בישראל ובחו"ל (ESOP & ESPP)
 • נאמנויות (trusts)
 • הסדרי מס ליחידים בעלי הון בחו"ל לרבות הסדרי גילוי מרצון
 • משפט פלילי (מיסוי) – לרבות ייעוץ והסדרי כופר
 • ליטיגציה בפני בתי המשפט בכל הערכאות