כחלון מתכנן להקפיץ מס הרכישה על דירות להשקעה ל 20%- מהשקל הראשון 30.04.15 – גלובס

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001032277