Loading...

פרסומים

במסגרת פעילותו עוסק המשרד גם בכתיבת מאמרים וספרים מקצועיים בנושאי מס. שותפי ועובדי המשרד הינם מחבריהם של אלפי מאמרים מקצועיים ועיתונאיים בתחומי המס השונים. פרסומים אלה זוכים מעת לעת לציטוט על ידי שופטי בתי המשפט השונים בבואם להכריע בסוגיות מיסוי המונחות בפניהם. שותפי המשרד מצוטטים מעת לעת גם במסגרת העיתונות היומית וכמגיבים לסוגיות מס עדכניות.

הדעות המוצגות במאמרים הינן על דעת הכותבים בלבד, אינן משקפות בהכרח את עמדת רשויות המס ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ועדכני בהתאם לדין החל כיום.

כל המאמרים

סוף שנת המס 2015: המומחים נותנים טיפים

סוף שנת המס 2015 המומחים נותנים טיפים

הפלייה לרעה של קרובים במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין קובע הוראה קשה לפיה הזכות לחישוב מס לינארי מוטב במכירת דירת מגורים נשללת, מקום בו המכירה מתבצעת בין קרובי משפחה.

לאחרונה (15.10.15), תוקן החוק במסגרת תיקון מס' 82, ונקבע […]

(עברית) משקיעים בנייר – דה מרקר 1.12.15

מגזין דה מרקר 1.12.15 ניר הורנשטיין

(עברית) פטור ממע"מ במכירת בית ששימש כצימר

לאחרונה (26.10.15) התפרסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין שלום חנוך (ע"מ 58730-12-13). פסק הדין עוסק במספר סוגיות חשובות שעניינן הוראות החיוב והפטור בחוק מע"מ ביחס למכירת מקרקעין, וכן […]

(עברית) שובן של הגזירות על משפרי הדיור

הצעת חוק שפורסמה ביום 28.10.2015 מטעם הממשלה, שבה ומחייה הוראה המצמצמת את פרק הזמן המוקצב למשפרי דיור למכור את דירתם הקיימת, על מנת שיוכלו ליהנות מהטבות ממס שבח ומס רכישה.

(עברית) התעלמות מרישום דירות ע"ש אחר

אחת הדרכים הננקטות לעיתים על ידי משקיעים או יזמים בתחום הנדל"ן לצורך חיסכון במס, הינה רכישת דירה ע"י בן משפחה. לאחרונה, הוכרע מקרה מעניין בהקשר זה ע"י ביה"מ המחוזי מרכז, בעניין מנחם […]