About absadmin

This author has not yet filled in any details.
So far absadmin has created 263 blog entries.

(עברית) ביטול המס השולי על השבח

 

אחת האנומליות במיסוי נדל"ן הינה שיעור מס השבח החל על יחידים. בעוד שהשיעור הכללי עומד על 25% החל מיום 1.1.2012, הרי שביחס לנכסי נדל"ן ותיקים שנרכשו לפני 7.11.2001 חלים מגוון של שיעורי מס, הדורשים חישוב פרטני לינארי. שיעור מס שולי (יחושב בשומת מס שבח 48%) על התקופה שממועד רכישתו […]

פברואר 8th, 2015|כללי|

(עברית) פטור לתושבי חוץ במכירת דירה בישראל

במסגרת הרפורמה במיסוי דירות מגורים, נשלל הפטור ממס שבח לתושב חוץ ביחס למכירת דירת מגורים מזכה בישראל, וזאת אלא אם כן ימציא אישור משלטונות המס במדינת תושבותו כי אין לו דירה באותה מדינת התושבות. רבים סוברים כי בכך, נסתם הגולל על האפשרות לפטור במכירת דירה ע"י תושבי חוץ, אלא שמבט מעמיק יותר […]

ינואר 26th, 2015|כללי|

(עברית) דה מרקר 25.1.15 – משקיעי הנדל"ן גברו על הממשלה הגדילו השקעות למרות הכבדת המס

דה מרקר 25 1 15 ניר

ינואר 25th, 2015|כללי|

(עברית) זהירות בהטלת קנסות

לצד חובת הגשת דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין על עסקאות במקרקעין, עומדת הסנקציה של קנס על איחור בדיווח, קנס ההולך וגדל בהתאם למשך האיחור. כיום עומד הקנס על 280 ₪ לכל שבועיים איחור, בעוד שבעבר (ביחס לעסקאות שנחתמו לפני 31.3.2011) עמד על שיעור דרקוני של 39% לשנה מסכום המס.

לאחרונה קיבל […]

ינואר 4th, 2015|כללי|

(עברית) מס היסף – ההפתעה שבשומה

רבים סוברים כי עם תשלום מס השבח בעסקאות מקרקעין וקבלת אישור לרישום לטאבו, סיים המוכר את חובו לרשויות המס. אלא שמצב הדברים אינו בהכרח כך, והמוכר עשוי בהמשך להידרש לשלם מס נוסף בגין מכירת אותו נכס – הפעם למס הכנסה.

הגורם לכך הינו המס על בעלי הכנסות גבוהות. מס בשיעור […]

דצמבר 15th, 2014|כללי|

(עברית) הטבות מס לבניין להשכרה

חוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות מס נרחבות לבעלים של "בניין חדש להשכרה". הגדרת "בניין חדש להשכרה" הינה בניין להשכרה שאושר ע"י מנהלת מרכז ההשקעות החל מ – 1.1.2009, ושלפחות מחצית שטח הרצפות בו מיועדת להשכרה למגורים. אין המדובר בהכרח בבעלות על בניין שלם – על פי החוק נדרש תנאי שלבעלים יהיו […]

נובמבר 30th, 2014|כללי|

(עברית) נכס או עסק גלובס 9 11 14

גלובס 9 11 14 ניר הורנשטיין

נובמבר 9th, 2014|כללי|

(עברית) הצהרות הון משכירי דירות

כלכליסט 6 11 14 ניר הורנשטיין הצהרות הון משכירי דירות

נובמבר 6th, 2014|כללי|

(עברית) מס רכישה לנכה – ללא כפל הטבות

תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין בעניין מס רכישה, קובעת כי שיעור מס הרכישה בעת מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע פעולות איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד, ובלבד שהטבה זו לא תוענק לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד. התקנות כוללות הוראות ביחס […]

אוקטובר 19th, 2014|כללי|

(עברית) מועד החיוב במע"מ בפינוי-בינוי ובקומבינציה

לאחרונה (16.9.2014) ניתן ע"י ביה"מ העליון פסק דין בעניין היבטי המע"מ בעסקת פינוי בינוי בפרויקט שכונת הארגזים בתל אביב.

המערערות, החברות פרידמן חכשורי ואביוד, זכו בשנת 1999 במכרז שפירסם מינהל מקרקעי ישראל ביחס לביצוע פרויקט פינוי-בינוי בשכונה. במסגרת המכרז התחייבו זוכות לבצע פינוי של התושבים שהתגוררו במקום, רובם, בעמד של […]

ספטמבר 28th, 2014|כללי|