About absadmin

This author has not yet filled in any details.
So far absadmin has created 263 blog entries.

(עברית) דיווח ניירות ערך

מרקר 8 9 14 ניר הורנשטיין דיווח ניירות ערך

ספטמבר 14th, 2014|כללי|

(עברית) חברות הארנק

 

מרקר 11 9 14 ענת טנא חברות הארנק

ספטמבר 14th, 2014|כללי|

(עברית) גילוי מרצון

מרקר 8 9 14 גילוי מרצון ענת טנא

ספטמבר 8th, 2014|כללי|

(עברית) הגיעה העת לביטול מוחלט של המס האינפלציוני

במסגרת הרפורמה במיסוי דירות מגורים, נקבעו הוראות שעניינן חישוב מס לינארי מוטב לדירות מגורים מזכות שנרכשו קודם ליום 1.1.2014. בהתאם לחישוב זה, יחידים העומדים בתנאים יהיו זכאי לפטור ממס על החלק היחסי של השבח הריאלי עד 1.1.2014 והחיוב במס בשיעור של 25% יהיה רק על החלק היחסי שאחרי תאריך זה.

אוגוסט 17th, 2014|כללי|

(עברית) זכות החזרה ביחס לפטור לדירת מגורים

 
 
מהי זכותו של מוכר דירת מגורים מזכה שביקש פטור ממס, לחזור בו מבקשתו ולבקש להתחייב במס? ובמקביל – מהי זכותו של מוכר שביקש להתחייב במס לחזור בו מאוחר יותר ולבקש פטור? האם ניתן להתחרט?

בטור מהשבוע שעבר הצגנו חלק מתקלות המס העשויות להתעורר בעת מכירת דירת מגורים. לאור טעויות ותוצאות שלא […]

יולי 27th, 2014|כללי|

(עברית) משמעות בטלותה של שומה מתקנת

מהי המשמעות שיש לתת לבטלותה של שומה מתקנת שהוצאה לפי סעיף 85. האם ביטול כאמור מסיים את המחלוקת בין הצדדים תוך קבלת עמדת הנישום? או שמא שבה וקמה לתחייה השומה המקורית?

שאלה זו התעוררה לאחרונה בהחלטה שניתנה ביום 16.7.2014 בו"ע 1597/08 הפניקס נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז, ע"י ועדת הערר […]

יולי 27th, 2014|כללי|

(עברית) "מעבר רשות המסים להליך פלילי תקטין את הפעילות העסקית"

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000956542#from=iphone.app 

 

 

יולי 20th, 2014|כללי|

(עברית) אי חוקיות תכנונית ודיני המס

במשך שנות דור, היתה הגישה הנוהגת של רשויות המס כי המבחן הפיזי ואופן השימוש בפועל הם הקובעים לצרכי מס את סיווגו של נכס מקרקעין, אף אם אלה עומדים בניגוד לתב"ע. האמור בא לידי ביטוי גם בשורה ארוכה של פסקי דין, לרבות בפסק דינו של ביה"מ העליון ע"א 471/03 משה אהרוני […]

יוני 29th, 2014|כללי|

(עברית) חישוב לינארי מוטב כזכות

במקביל לביטול הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים אחת ל – 4 שנים החל מ – 1.1.2014, נקבעה בחוק מיסוי מקרקעין הוראה המקנה חישוב מס ליניארי מוטב ליחיד במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה קודם ליום 1.1.2014. ההוראה, הקבועה בסעיף 48א(ב2) קובעת פטור ממס לחלק השבח הריאלי מיום הרכישה של הדירה ועד 1.1.2014 […]

יוני 8th, 2014|כללי|

(עברית) מצגת הרצאה של עו"ד ענת טנא 27/05/14 בנושא הסדרי מס בהליך "גילוי מרצון"

ענת 27.5.14 גילוי מרצון

מאי 27th, 2014|כללי, מצגות|