מפסיקה שניתנה לאחרונה ע”י בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין עזבון המנוח חדר (ו”ע 2893-01-16) עולה כי סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין להאריך מועדים הקבועים בחוק הינה רחבה מאוד ואינה מתוחמת באופן נוקשה.

באותו עניין נדון מקרה ייחודי וחריג שבו יורש ביקש ארכה להגשת השגה ביחס לשומה לפי מיטב שפיטה שהוצאה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין 23 שנים קודם לכן. לטענת היורש, מצבו הבריאותי של אביו מנע ממנו להגיש בשעתו השגה, והעובדות הרלוונטיות נודעו לו עצמו רק לאחרונה, ומיד לאחר מכן הגיש השגה וביקש ארכה.

מנהל מיסוי מקרקעין דחה את בקשת הארכה ואת ההשגה לגופה בנימוק של התיישנות וללא התייחסות עניינית ומקצועית לטענות שהועלו. על כך הוגש ערר לועדת הערר שליד ביה”מ המחוזי בנצרת.

בית המשפט, בפסק דינה של השופטת עירית הוד, קבע כי אמנם עקרון סופיות השומה הינו עקרון מהותי ובעל משקל נכבד, ועם זאת – אין בחלוף הזמן כדי ללמד בהכרח, כי דין בקשת הארכה להידחות, ויש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו. סמכותו של המנהל להאריך מועדים הקבועים בחוק לפי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין אינה מוגבלת בחוק.

אף שהשאלה שניצבה לדיון היתה סמכות הארכת מועד להגשת השגה, דן בית המשפט גם באפשרות הארכת מועד בקשר לפתיחת שומה (לפי סעיף 85 לחוק), סוגיה בה התחבטו בתי המשפט לא מעט בשנים האחרונות. ביחס לסוגיה אחרונה זו, מצטט בית המשפט את עמדת כב’ שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין בפסק הדין בעניין רות כספי (ע”א 7759/07). השופט רובינשטיין סבר שניתן להאריך את תקופת 4 השנים לפתיחת שומה, הקבועה בסעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין וזאת באמצעות סעיף 107 לחוק. זאת, הן מאחר שלשון הסעיף אינה מגבילה זאת, והן מאחר שיהיה זה אף צודק, במקרים מסוימים, לאפשר הארכת המועד. בית המשפט מצטט בהסכמה את הדברים תוך שהוא מדגיש כי יש לשקול הארכת מועד לתיקון על בסיס בחינה פרטנית של כל מקרה, בכדי שניתן יהיה לקבוע מס אמת.

במסגרת יישום האמור לעיל, קבע בית המשפט כי המנהל לא נימק את החלטתו במסגרתה דחה את הבקשה לארכה. בנסיבות אלה, לא ברור האם המנהל שקל את מלוא השיקולים הרלוונטיים טרם דחה את בקשת הארכה. לאור זאת, הורה בית המשפט על השבת הבקשה למנהל על מנת שידון וייתן החלטה מנומקת בבקשת הארכה תוך התייחסות לנימוקים המפורטים בבקשה.

אנו בהחלט מברכים על הרוח הנושבת מפסק הדין. בין אם בנסיבות העניין הספציפיות תתקבל החלטה על הארכת המועד ובין אם לאו, החשיבות הינה בעיגון העקרונות. פסק הדין מדגיש ומחדד את חשיבותה של שקילת הסוגיה לגופו של עניין, חובת ההנמקה, והחשיבות של הימנעות מתוצאה לפיה יוטל על נישום מס שאיננו מס אמת.

הכותב הינו ממשרד אלתר עורכי דין

האמור במאמר הינו על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

[15.05.16]