About alteradmin

This author has not yet filled in any details.
So far alteradmin has created 17 blog entries.

עו"ד עמיחי פרי, ב'סוגרים חשבון' על החיפוש אחרי כספי ישראלים בחו"ל

 

פברואר 12th, 2018|כללי|

עו"ד ענת טנא, בראיון לצבע הכסף בכאן ב' על רפורמת המס בארה"ב

 

פברואר 12th, 2018|כללי|

מאמר בדה מרקר – עו"ד ניר הורנשטיין "בעלי דירה או שתיים שקיבלו פתאום דירה בירושה, נבהלו ומכרו" – מה הם עשו עם הכסף?

https://www.themarker.com/realestate/1.4642258

 

ינואר 17th, 2018|כללי|

הקלות לשינויי מבנה בעסקאות מקרקעין

ביום 6.8.2017 פורסם תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה, המאפשר הקלות מהותיות במסגרת שינויי מבנה בחברות. אחת המטרות המוצהרות של תיקון החוק היתה להקל על שינויי מבנה בתחום ההיי-טק. עם זאת, התיקון כולל בחובו הזדמנויות לא מעטות גם לשינויי מבנה בתחום הנדל"ן, ובכלל זה העברת מקרקעין מיחיד לחברה או מיזוגים ופיצולים של חברות, והכל תוך […]

אוגוסט 22nd, 2017|כללי|

דחיית יום המכירה בעסקאות מקרקעין

"יום המכירה" בעסקאות מקרקעין הינו מונח בעל חשיבות מרובה – החל ממועד זה נמנים 30 יום לדיווח, מכומת "שווי המכירה", נדרש חישוב וכימות השבח (הרווח) מהמכירה, וכן חלה חובת תשלום המס (בתוך 60 יום מיום המכירה). גם כאשר החוק מאפשר דחיית מועד תשלום המס (בהתאם להוראות סעיפים 51 ו – 52 לחוק, המתבססים בעיקרם על […]

אוגוסט 14th, 2017|כללי|

הכרה בהפסד מירידת ערך נדל"ן

ביום 26.6.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז פסק הדין בעניין סגל וסומת, במסגרתו נדונה סוגיית ההכרה בהפסד כתוצאה מירידת ערך מקרקעין. באותו מקרה, החזיקה המערערת, חברה בשם סומת, במניות חברת בת שלה זכויות במגרש בנתניה. שווי המגרש היה נמוך בהרבה מהחובות הרובצים עליו (בייחוד לבנקים), והאמור התבטא גם במסגרת עסקת קומבינציה עליה חתמה […]

יולי 16th, 2017|כללי|

פתיחת שומה גם לאחר יותר מ – 4 שנים

הסוגיה האם ניתן לפתוח מחדש שומת מס שבח, לאחר חלוף יותר מ – 4 שנים, נדונה לאחרונה בפסק הדין בעניין רייך נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (ו"ע 9451-10-16), שניתן בתאריך 9.4.2017.

באותו עניין נדון עניינם של בני זוג, שביקשו לחלוק על חזקת התא המשפחתי, לפיה יראו אדם ובן זוגו כיחידה אחת, לעניין מס רכישה. נסיבות […]

מאי 14th, 2017|כללי|