לעיתים שליש הוא יותר מדי

בעקבות התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות רווחת הדעה בציבור כי החזקה של חלק בדירה שאינו עולה על שליש, וזאת בנוסף לדירה אחרת, אינו שולל את הטבות המס המוקנות לבעלי דירה יחידה, לצורך מס שבח ומס רכישה.

ככלל, מצב הדברים הינו אכן כך. הזכאות למדרגות מס הרכישה הנמוכות, אינה נפגעת כתוצאה מהחזקה […]

אוקטובר 2nd, 2016|כללי|

מוסד ציבורי וחברת בית

חוק מיסוי מקרקעין כולל הטבות מס שונות ל – "מוסד ציבורי", המוגדר כמוסד שלא למטרת רווח הפועל למטרה ציבורית (חינוך, בריאות, מדע, דת ועוד), אשר קיבל אישור רשות המיסים למעמדו זה. סעיף 61(ב) לחוק מעניק פטור ממס שבח על מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי. הפטור עשוי להיות מלא או חלקי (כמפורט בחוק), […]

יוני 19th, 2016|כללי|

הארכת מועדים להשגה ותיקון שומה

מפסיקה שניתנה לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין עזבון המנוח חדר (ו"ע 2893-01-16) עולה כי סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין להאריך מועדים הקבועים בחוק הינה רחבה מאוד ואינה מתוחמת באופן נוקשה.

באותו עניין נדון מקרה ייחודי וחריג שבו יורש ביקש ארכה להגשת השגה ביחס לשומה לפי מיטב שפיטה שהוצאה על ידי […]

מאי 15th, 2016|כללי|

מס שבח ורכישה על מקרקעין ביהודה ושומרון

הצעת חוק חדשה מטעם הממשלה שפורסמה לאחרונה (22.3.2016) מתיימרת להקל את הפרוצדורה החלה על ישראלים ביחס לרכישת מקרקעין באזור יהודה והשומרון.

על פי הדין החל כיום, אזרח ישראלי המוכר או רוכש זכות ביהודה ושומרון כפוף לשתי מערכות דינים שונות. אחת, דיני המקרקעין החלים באזור, המבוססים על חקיקה ירדנית כפי שתוקנה על ידי […]

אפריל 10th, 2016|כללי|

דירת מגורים ומבחן האדם הסביר

לאחרונה ניתן פסק דין ע"י ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעניין השאלה האם נכס מהווה בגדר "דירת מגורים" לעניין פטור ממס שבח, ומדרגות מס רכישה.

בפסק הדין, בעניין לין ובדוי נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (ו"ע 24036-03-14), נדון עניינו של מבנה בן שתי קומות בפינת הרחובות יפת ובן […]

מרץ 20th, 2016|כללי|

הנטל הסמוי בהשכרה פטורה ממס

השכרת דירת מגורים לצרכי מגורים, מוגבלת בתקרה, העומדת על סכום של 5,030 ₪ לחודש מגובה דמי השכירות (הסכום צמוד למדד ועודכן בתחילת 2016 כלפי מטה).

אחת השאלות שעוררו מחלוקת בשנים האחרונות, היתה האם בעת הדירה יש לנכות פחת לצרכי מס שבח. ניכוי פחת משווי הרכישה של הנכס, מקטין את עלותו, וכתוצאה מכך […]

פברואר 28th, 2016|כללי|

תקרת שכר הדירה למגורים הפטורה ממס הכנסה, עמדה בשנת 2015 על סכום של 5,079 ₪ לחודש. לבעלי דירות שהפיקו שכר דירה גבוה יותר, קיימות שתי אפשרויות עיקריות:

האחת – לעשות שימוש חלקי בפטור ממס, כאשר במסגרת מסלול מיסוי זה יתרת שכר הדירה מעל התקרה הפטורה מוכפלת, ויתרה כפולה זו היא שחייבת במס. […]

ינואר 10th, 2016|כללי|

מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אנקום גרופ (ו"ע 9105/11), במסגרתו נבחנה השאלה האם הקצאת מניות בחברה שהינה בעלת מקבץ דיור, מהווה פעולה באיגוד מקרקעין ועל כן חייבת במס רכישה.

עניינו של פסק הדין בחברה בשם ורד הכרמל הזהב בע"מ, שבנתה והפעילה מקבץ דיור בפתח תקווה, בן 149 יחידות דיור, מכח […]

דצמבר 27th, 2015|כללי|

סוף שנת המס 2015: המומחים נותנים טיפים

סוף שנת המס 2015 המומחים נותנים טיפים

דצמבר 13th, 2015|כללי|

הפלייה לרעה של קרובים במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין קובע הוראה קשה לפיה הזכות לחישוב מס לינארי מוטב במכירת דירת מגורים נשללת, מקום בו המכירה מתבצעת בין קרובי משפחה.

לאחרונה (15.10.15), תוקן החוק במסגרת תיקון מס' 82, ונקבע כי כאשר העברת הדירה נעשית כעסקה חייבת במסגרת חלוקת נכסי עזבון בין יורשים (תוך תשלום כסף מחוץ לעזבון), יחול בכל […]

דצמבר 6th, 2015|כללי|