About absadmin

This author has not yet filled in any details.
So far absadmin has created 263 blog entries.

(עברית) השכרת דירות רבות במס מופחת

כידוע, לצד האפשרות לפטור ממס על השכרת דירת מגורים בידי יחיד, פטור המוגבל בשכר  דירה חודשי שאינו עולה על 5079 ₪ לחודש, קיים מסלול נוסף וחלופי ליחידים, המאפשר תשלום מס בשיעור קבוע של 10% על כל דמי השכירות.

במסלול זה, שנקבע במסגרת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, לא יותר ניכוי […]

August 23rd, 2015|כללי|

(עברית) “האם מס הרכישה החדש יוציא את משקיעי הנדל”ן מהשוק?”

30.7.15-TheMarker

July 30th, 2015|כללי|

(עברית) הסבת הכנסה מדמי שכירות

האם רשאי אדם שהינו בעלים של דירה לטעון כי אינו חייב במס על דמי שכירות מאחר שאלה משולמים לאחר ולא לו? שאלה זו התעוררה לאחרונה בפסק הדין ע”מ 11034-02-13 בעניין ש.א. שניתן ע”י בית המשפט המחוזי מרכז.

באותן נסיבות, נדון הליך אזרחי ביחס לשומות שהוצאו לעורך דין שהשכיר מספר דירות […]

July 26th, 2015|כללי|

(עברית) ניגוד אינטרסים בין מוכרי וקוני דירות

העלאת מס הרכישה על דירה שאינה דירה ראשונה ל – 8% (ועל השווי שמעל 4.8 מיליון ₪ ל – 10%), מחדדת ומחריפה ניגוד אינטרסים אפשרי העלול להיווצר בין מוכרי דירה לבין רוכשי דירה, בכל הנוגע לסיווג הדירה כדירת מגורים לצרכי מס.

למוכר נכס, קיימת כדאיות מבחינת מס השבח לסווג את […]

July 5th, 2015|כללי|

(עברית) זכות במקרקעין גם ללא הסכם תקף

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה (14.5.2015) ע”י ועדת הערר בחיפה, נדון טיבן של זכויות שנרכשו בקרקעות חקלאיות באזור זיכרון יעקב – ובפרט – האם הינן בגדר זכות במקרקעין, כאשר מטבע הדברים ההשלכה לשאלה זו הינה משמעותית לרוכש (סוגיית החבות או אי החבות במס רכישה). בפסק הדין ו”ע 4631-12-13 ד”ר לאונרד גולדברג נ’ […]

June 7th, 2015|כללי|

(עברית) כחלון מתכנן להקפיץ מס הרכישה על דירות להשקעה ל 20%- מהשקל הראשון

כחלון מתכנן להקפיץ מס הרכישה על דירות להשקעה ל 20%- מהשקל הראשון 30.04.15 – גלובס

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001032277

 

June 4th, 2015|כללי|

(עברית) שלילת פטור ממס במתנה בין אחים

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין פוטר ממס שבח מתנות מקרקעין בין קרובים. בעקבות תיקון מס’ 76 לחוק, החל מיום 1.8.2013 נשללה האפשרות לפטור ממס שבח על פי הסעיף במקרה של מתנות בין אחים, תוך שנקבע ש- “אח” לא ייחשב כ – “קרוב” לעניין זה. עם זאת נותר חריג במסגרתו עדיין יחול פטור […]

May 24th, 2015|כללי|

(עברית) מתנה ללא תקופת צינון

הענקת דירה במתנה לבן משפחה, מכפיפה את מקבל המתנה בדרך כלל לתקופת צינון, וזאת עד שיוכל ליהנות מהטבות המס הכרוכות במכירתה. החל מ – 1.1.2014 תקופת הצינון עומדת על  3 שנים, אם מקבל המתנה גר בדירה דרך קבע מאז היותו בעלים, ו – 4 שנים במקרים האחרים. תקופת צינון זו חלה בכל […]

May 3rd, 2015|כללי|

(עברית) חברה קבלנית כאיגוד מקרקעין

השאלה האם חברה קבלנית עשויה להיחשב כאיגוד מקרקעין מעסיקה את בתי המשפט לא מעט במהלך השנים. בפסק דין שניתן לאחרונה (09.03.2015) בעניין ש.י.י. נכסים נפסק ע”י ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי בנסיבות אותו עניין החברה הינה בגדר איגוד מקרקעין, וזאת בנימוק שבמועד מכירת המניות בחברה, טרם החלה פעילות […]

March 29th, 2015|כללי|

(עברית) השלכות פירוק התא המשפחתי על מס הרכישה

לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי חדשה שעניינה היחס בין פירוק התא המשפחתי והשפעתו על שאלת קיומה של דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה. באותו מקרה דובר בבני זוג שהיו בעלים של דירת מגורים. בשלב מסויים החליטו להעתיק את מקום מגוריהם ורכשו דירה חדשה מקבלן. בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, רכישת הדירה […]

February 22nd, 2015|כללי|