Loading...

פרסומים

במסגרת פעילותו עוסק המשרד גם בכתיבת מאמרים וספרים מקצועיים בנושאי מס. שותפי ועובדי המשרד הינם מחבריהם של אלפי מאמרים מקצועיים ועיתונאיים בתחומי המס השונים. פרסומים אלה זוכים מעת לעת לציטוט על ידי שופטי בתי המשפט השונים בבואם להכריע בסוגיות מיסוי המונחות בפניהם. שותפי המשרד מצוטטים מעת לעת גם במסגרת העיתונות היומית וכמגיבים לסוגיות מס עדכניות.

הדעות המוצגות במאמרים הינן על דעת הכותבים בלבד, אינן משקפות בהכרח את עמדת רשויות המס ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ועדכני בהתאם לדין החל כיום.

כל המאמרים

מאמר בדה מרקר – עו"ד ניר הורנשטיין "בעלי דירה או שתיים שקיבלו פתאום דירה בירושה, נבהלו ומכרו" – מה הם עשו עם הכסף?

https://www.themarker.com/realestate/1.4642258

 

הקלות לשינויי מבנה בעסקאות מקרקעין

ביום 6.8.2017 פורסם תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה, המאפשר הקלות מהותיות במסגרת שינויי מבנה בחברות. אחת המטרות המוצהרות של תיקון החוק היתה להקל על שינויי מבנה בתחום ההיי-טק. עם זאת, התיקון כולל בחובו הזדמנויות […]

דחיית יום המכירה בעסקאות מקרקעין

"יום המכירה" בעסקאות מקרקעין הינו מונח בעל חשיבות מרובה – החל ממועד זה נמנים 30 יום לדיווח, מכומת "שווי המכירה", נדרש חישוב וכימות השבח (הרווח) מהמכירה, וכן חלה חובת תשלום המס (בתוך 60 יום מיום […]

הכרה בהפסד מירידת ערך נדל"ן

ביום 26.6.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז פסק הדין בעניין סגל וסומת, במסגרתו נדונה סוגיית ההכרה בהפסד כתוצאה מירידת ערך מקרקעין. באותו מקרה, החזיקה המערערת, חברה בשם סומת, במניות חברת בת שלה זכויות […]

פתיחת שומה גם לאחר יותר מ – 4 שנים

הסוגיה האם ניתן לפתוח מחדש שומת מס שבח, לאחר חלוף יותר מ – 4 שנים, נדונה לאחרונה בפסק הדין בעניין רייך נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (ו"ע 9451-10-16), שניתן בתאריך 9.4.2017.

באותו עניין נדון עניינם […]