הקלות לשינויי מבנה בעסקאות מקרקעין

ביום 6.8.2017 פורסם תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה, המאפשר הקלות מהותיות במסגרת שינויי מבנה בחברות. אחת המטרות המוצהרות של תיקון החוק היתה להקל על שינויי מבנה בתחום ההיי-טק. עם זאת, התיקון כולל בחובו הזדמנויות לא מעטות גם לשינויי מבנה בתחום הנדל"ן, ובכלל זה העברת מקרקעין מיחיד לחברה או מיזוגים ופיצולים של חברות, והכל תוך […]

אוגוסט 22nd, 2017|כללי|

דחיית יום המכירה בעסקאות מקרקעין

"יום המכירה" בעסקאות מקרקעין הינו מונח בעל חשיבות מרובה – החל ממועד זה נמנים 30 יום לדיווח, מכומת "שווי המכירה", נדרש חישוב וכימות השבח (הרווח) מהמכירה, וכן חלה חובת תשלום המס (בתוך 60 יום מיום המכירה). גם כאשר החוק מאפשר דחיית מועד תשלום המס (בהתאם להוראות סעיפים 51 ו – 52 לחוק, המתבססים בעיקרם על […]

אוגוסט 14th, 2017|כללי|

הכרה בהפסד מירידת ערך נדל"ן

ביום 26.6.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז פסק הדין בעניין סגל וסומת, במסגרתו נדונה סוגיית ההכרה בהפסד כתוצאה מירידת ערך מקרקעין. באותו מקרה, החזיקה המערערת, חברה בשם סומת, במניות חברת בת שלה זכויות במגרש בנתניה. שווי המגרש היה נמוך בהרבה מהחובות הרובצים עליו (בייחוד לבנקים), והאמור התבטא גם במסגרת עסקת קומבינציה עליה חתמה […]

יולי 16th, 2017|כללי|

פתיחת שומה גם לאחר יותר מ – 4 שנים

הסוגיה האם ניתן לפתוח מחדש שומת מס שבח, לאחר חלוף יותר מ – 4 שנים, נדונה לאחרונה בפסק הדין בעניין רייך נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (ו"ע 9451-10-16), שניתן בתאריך 9.4.2017.

באותו עניין נדון עניינם של בני זוג, שביקשו לחלוק על חזקת התא המשפחתי, לפיה יראו אדם ובן זוגו כיחידה אחת, לעניין מס רכישה. נסיבות […]

מאי 14th, 2017|כללי|

לך תוכיח שאין לך דירה

כידוע, החל מיום 1.1.2014 הוגבל הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה ביחס לתושבי חוץ. בעוד שביחס לתושבי ישראל נבחנת השאלה האם הדירה בישראל הינה דירתו היחידה של המוכר, הרי שתושב חוץ נדרש להוכיח לצורך הפטור בנוסף לקיומה של דירה יחידה בישראל גם שאיננו בעלים של דירה במדינת תושבותו. חוק מיסוי מקרקעין קבע […]

פברואר 6th, 2017|כללי|

האנומליה המוזרה במס ריבוי דירות

אנומליה נסתרת, הקיימת בחוק שעניינו מס ריבוי דירות, עתידה לגרום להפרשי מס גדולים בין נישומים שונים, גם כאשר הערך הכלכלי המוחזק על ידם הינו זהה.

עד כה, עיקר הביקורת כנגד החוק בהקשר זה הופנה על כך שהחוק יחול באופן זהה על בעלי דירות יקרות ודירות זולות יחסית. כך לדוגמה, בעלים של שלוש […]

ינואר 21st, 2017|כללי|

מס ריבוי דירות כבר כאן והמדינה עתידה להפסיד מיסים

מס ריבוי דירות הפך לעובדה מוגמרת. מנגנון מורכב ומסורבל נחקק על מנת להטיל מס על מי ששיעור בעלותו בדירות המגורים שונות עולה על 249%.

מעבר לביקורת על הצדק או חוסר הצדק שבחוק, נראה שהטלת המס לא רק שלא תגדיל את הכנסות המדינה ממיסוי, היא תוביל דווקא להקטנת ההכנסות ממיסים.

הסיבה לכך נובעת מכך שלא מעט בעלי דירות […]

ינואר 7th, 2017|כללי|

ביטול, מכר חוזר ומה שביניהם

ביטול עסקאות מקרקעין, כאשר הוא מוכר כתקף בהתאם להוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין, מזכה את המוכר בהחזר מס השבח ששולם, ואת הרוכש – בהחזר מס הרכישה, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

עם זאת, לא אחת עלולות להתעורר תקלות מס, מקום בו רשויות מיסוי מקרקעין מסרבות להכיר בביטול, ולא רק שאינן מזכות […]

דצמבר 11th, 2016|כללי|

הקלות במס רכישה לנכים

כפי שנמסר על ידי רשות המיסים, בימים הקרובים עתיד להתפרסם ברשומות תיקון לתקנות מס רכישה, שנועד להקל על שיעורי מס הרכישה להם זכאים נכים.

תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין בעניין מס רכישה, קובעת כי שיעור מס הרכישה בעת מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע פעולות איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, […]

נובמבר 27th, 2016|כללי|

מס ריבוי דירות רחב משחשבתם

משרד האוצר ממשיך בהליכי החקיקה ביחס למס ריבוי דירות והצעת חוק מפורטת פורסמה ביום 31.10.2016 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית.

ניתוח הצעת החוק מלמד כי המס עשוי לחול על אוכלוסייה גדולה בהרבה מכפי שניתן היה לסבור בתחילה, וזאת עקב תחולתו הרחבה במספר מישורים:

הגדרת המונח "דירה" שעליה יחול המס, כוללת לא רק […]

נובמבר 20th, 2016|כללי|